XII. Krumlovské Burčákobraní 2.9.2023

Zámecké nádvoří
Moravský Krumlov

cena vstupného činí 250 Kč, děti zdarma

CO JE NOVÉHO

Burčákobraní 2022

Letošní burčákobraní se bude konat 17.9.2022 Právě dolaďujeme program..
Přidáno 22.06.2022.

Burčákobraní 2021 BUDE

18. září se uskuteční X. Krumlovské burčákobraní na nádvoří zámku, program je hotov
Přidáno 25.08.2021.

Burčákobraní 2020 zrušeno

ZRUŠENO BURČÁKOBRANÍ 19.9. 2020 Vzhledem ke stále se zhoršující situaci ohledně COVIDU- 19 jsme se rozhodli burčákobraní zrušit. Moc se omlouváme, ale zdraví je přednější. Příští rok 18. září 2021 burčákobraní snad již bude. Přejeme všem pevné zdraví ..
Přidáno 13.09.2020.

CO JE NA PROGRAMU

HLAVNÍ PROGRAM

 • 11:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 16:30
 • 18:00
 • 19:00
 • 20:15
 • 21:00
 • VLAKVOUS
 • ARGEMA
 • Divadlo Červená Karkulka
 • ABBA cz REVIVAL
 • Dětské disco s Ježibabou
 • UKULELE TROUBLEMAKERS
 • Ohňová show NOVUS ORIGO
 • DYWANDOPROVODNÉ AKCE • burčák od okolních vinařů
 • řízená degustace vín
 • gastronomické speciality
 • lidový jarmark
 • bohatý zábavný program a hry pro děti

GALERIE

INFORMACE

Napište nám

Kudy k nám

Možnost využití parkoviště u zámku v Moraském Krumlově, nebo na náměstí T.G.M.

Tipy na výlet

Tipy na výlet

Klášter s kostelem sv.Bartoloměje

Založení významné architektonické památky kláštera spadá do druhé poloviny 14. století, kdy zde působil řeholnický řád Augustiánů.
Při požáru města v roce 1682 původní klášterní budovy i kostel vyhořely. Začátkem 18. století byly ke kostelu přistavěny dvě kaple.
V prostorách bývalého kláštera má sídlo městský úřad, na upraveném vnitřním nádvoří probíhají společenské a kulturní události.

Knížecí dům

Nachází se na náměstí T.G.Masaryka, jehož současná podoba pochází z poválečného období (většina budov centra města byla zničena při bombardování Rudou armádou v květnu 1945).
Tento městský palác přibližně ve své dnešní podobě vznikl krátce po roce 1614 sjednocením a zásadní přestavbou dvou domů. Pozdější úpravy pocházejí z období po požáru v roce 1690.
V současné době má v Knížecím domě rovněž prostory městská galerie, kde po celý rok probíhají zajímavé výstavy, koncerty, přednášky a besedy.

Kaple sv. Floriána

Kaple se stala dominantou města Moravský Krumlov.
Na základě věrohodných historických pramenů byla stavba zahájena v roce 1695, k vysvěcení kaple došlo 30. června 1697. Kaple byla zasvěcena sv. Floriánovi, jehož si občané města po zhoubném požáru v roce 1690 zvolili za patrona města.
Váže se k ní legenda o záchraně knížete Antonína Floriána z Lichtensteina. Ten se jednou vracel z honu, za bouře se mu splašili koně a zázrakem se zastavili na okraji srázu. Na památku své záchrany dal kníže na kopci postavit kapli.

Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence

Národní přírodní rezervace (NPR) Krumlovsko – rokytenské slepence vyhlášená Ministerstvem životního prostředí s účinností od 1.6.2005 se rozkládá na území obce Moravský Krumlov a je členěná do dvou částí. Jižní část se nachází v katastrálním území Moravský Krumlov a severní část v katastrálním území Rokytná. Celková výměra NPR, kterou z největší části (75,5ha) tvoří lesní pozemky, je 86,5 ha, z toho je 7 ha vyhlášeno jako ochranné pásmo.
Posláním rezervace je ochrana unikátních rostlinných a živočišných společenstev skal, lesostepí, lesů a lesních lemů, zvláště pak dubohabřin, šípákových doubrav, reliktních lipin a společenstev přirozených tekoucích vod, která se dochovala v geomorfologicky a mikroklimaticky mimořádně.

Fotografie jsou použity se souhlasem www.mkrumlov.cz.

PARTNEŘI

KONTAKTY

Tel. +420 777 249 633, +420 606 340 548

Email: info@krumlovskeburcakobrani.cz

Sledujte nás na Facebooku

2.9.2023

Vrabčí hájek

Moravský
Krumlov